Motorsporten har i allra högsta grad sitt berättigande, precis som all annan idrott. I vissa avseenden skulle man till och med kunna hävda att den är ännu viktigare än annan sport därför att de som håller på inom motorsporten blir betydligt bättre och säkrare förare ute på våra svenska vägar. Speciellt så kommer dessa individer att klara av svåra situationer, då dessa uppkommer, på ett sätt som kan rädda liv.
Folk dör nästan dagligen i olyckor på våra vägar och i flertalet fall så har sprit eller droger varit involverade. Beräkningar visar på att runt 16000 personer kör alkoholpåverkade på våra vägar varje dag! Några tillförlitliga siffror på hur många som kör drogpåverkade finns inte, men det talas om siffror på 5000-8000 stycken dagligen. I motorsporten finns en kultur som motverkar dessa fenomen inom den egna gruppen. Dels beror detta på att man som aktiv motorsportsutövare har ett fritidsintresse att lägga sina pengar på, snarare än olika former av droger. Vidare så har idrottare i sig, oavsett idrottsgren, stora skäl att hålla sig ifrån missbruk. Inte minst för att man är en del i en konstruktiv miljö. För att kunna hålla på med motorsport krävs uppoffringar ur den egna plånboken. Därför krävs det av en att man är skötsam och arbetar. Dragningskraften till det som väldigt många människor tycker är det roligaste dom vet, kommer att hjälpa till att dessa personer bli goda samhällsmedborgare.
Det är inte en liten minoritet som är motorintresserade i Sverige. Som exempel drar Svenska rallyt varje år flera hundra tusen åskådare som ger sig ut i snö och rusk för att se på sina hjältar. Därmed är Svenska rallyt Sveriges enskilt största idrottsevenemang. Finns det någon som tror att man skulle kunna tillfredställa dessa personers idrottsintresse genom att hänvisa dem till exempelvis en fotbollsplan?  Naturligtvis är det inte så, utan den som motverkar motorsporten ska vara väl medveten om att denne motarbetar en stor grupp människors intresse!

Lars-Erik Johansson, Motorfantast sedan 1939