I senaste numret av Bilsport har tidningen ställt samtliga riksdagspartier samt Sverigedemokraterna mot väggen angående ett antal frågor som berör motorsportssverige. De fyra frågorna som partierna fick ta ställning till löd enligt följande:

1. Vad ska Ni göra för att få bukt med den illegala streetracingen?
2. Kommer Ni att avsätta mer resurser till bekämpning av illegal streetracing?
3. På vilket sätt kommer Ni att stötta motorklubbar som är anslutna till Svenska Bilsportförbundet?
4. Hur kommer drivmedelsbeskattningen att utvecklas?

Efter att ha läst samtliga partiers svar borde det stå klart för en var att Sverigedemokraterna är det enda seriöst motorsportsvänliga partiet. Vi är också det enda partiet som budgeterat för en sänkning av bensinskatten medan de andra partierna säger sig planera ytterligare höjningar eller försöker prata runt frågan med flummiga resonemang om CO2 och klimatmål.

På första frågan var samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, inne på kraftfulla åtgärder av polis och resursförstärkningar till polisen och andra myndigheter. Centern och Socialdemokraterna ville även utöka möjligheten att beslagta motorfordon och flera partier ville lösa problematiken genom fartkameror och farthinder. Endast Moderaterna och Socialdemokraterna nämnde ens att den illegala racingen kan ha ett samband med avsaknaden av legala alternativ. Nedan följer Sverigedemokraternas svar på frågorna:

1. Vad ska Ni göra för att få bukt med den illegala streetracingen?
”Det är viktigt att poängtera att det är den illegala verksamheten som skall bekämpas och inte ungdomars motorintresse. Det bästa sättet att få bukt med illegal racing är att göra den legal, genom att upplåta lämpliga platser , t:ex outnyttjade flygbanor, till organiserad och kontrollerad racing. Den så kallade Norrtäljemodellen är ett ypperligt exempel på hur man kan hantera detta. ”

2. Kommer Ni att avsätta mer resurser till bekämpning av illegal streetracing?
”Illegal racing är både farligt och riskerar ge motorsportssverige dåligt rykte varför det är viktigt att få bukt med problematiken. Resurserna skall dock läggas på legala alternativ och stöd till föreningar att ta sig an ungdomar med motorintresse. ”

3. På vilket sätt kommer Ni att stötta motorklubbar som är anslutna till Svenska Bilsportförbundet?
”Vi kommer att stödja alla motorklubbar och organisationer, oavsett tillhörighet till Svenska Bilsportförbundet eller andra förbund, så länge det är seriösa projekt som går inom idrottens värdegrund och gör bra saker för motorsporten. Sverigedemokraterna vill, bl.a. genom intresseföreningen SD-Motor, verka för att höja motorportandets anseende och acceptans som helhet.”

4. Hur kommer drivmedelsbeskattningen att utvecklas?
”Sverigedemokraterna har i sin skuggbudget avsatt 200 miljoner för en sänkning av bränsleskatten för att sedan frysa densamma. Sänkningen kan tyckas symbolisk men bör sättas i relation till de partier som planerar kraftiga höjningar. Om budgetutrymme ges ser vi gärna ytterligare sänkningar.”