Riksdagsmotion för värnandet av veteranbilshobbyn

Sverigedemokraternas riksdagsledamöter Josef Fransson och Thoralf Alfsson har under den allmänna motionstiden lämnat in förslag för att värna och förbättra veteranbilshobbyns förutsättningar. Motionen i sin helhet återges nedan:

Främjande av veternabilshobbyn

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om främjande av veteranbilshobbyn genom återgång till tidigare skatteregler vid import av veteranbilar samt delar till dessa.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om främjande av veteranbilshobbyn genom att inkludera husvagnar i den så kallade trettioårsregeln.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om främjande av veteranbilshobbyn genom att införa en särskild registreringsform för hobbyfordon.

Motivering

Veteranbilshobby är en utbredd och växande folkrörelse som involverar stora delar av den svenska befolkningen. Olika arrangemang som till exempel cruisingträffar eller bilutställningar är för många orter i Sverige en viktig del av turistnäringen. Motorhobbyn kan också sägas utgöra en gemenskap som delas av gamla som unga och män som kvinnor av olika bakgrund. Motorhobby överbygger såväl klass- som generationsklyftor.
Sverige har varit ett mycket framgångsrikt land vad det gäller fordonsindustri och detta har var varit en betydande del i svensk välfärd. Utan alla duktiga motorentusiaster så hade dessa fantastiska industriframgångar inte varit möjliga. Ska vi även i framtiden vara en ledande nation på utveckling inom fordonsindustrin måste motorintresset hos folket hållas levande. Alla privatpersoner som på sin fritid, helt oberoende av skattemedel, lär sig och utvecklar yrken som kommer samhället till del såsom svetsning, lackering, elektronik, mekanik och mycket, mycket mer ger stora värden till samhället. Detta engagemang bör uppmuntras så långt det är praktiskt möjligt.
För närvarande är fordon som är äldre än 30 år skattebefriade vilket är en regel som bör bevaras. Samtidigt menar vi att en motsvarande regel för husvagnar bör instiftas för att på så sätt göra regelverket mer enhetligt. Inom hobbyn finns också en efterfrågan på att importera veteranbilar från utlandet, vilket för en tid sedan belades med mindre förmånliga skatteregler vid import än tidigare. En återgång till tidigare momssatser bör genomföras, både gällande äldre begagnade bilar och delar till dessa, vid import från länder utanför EU. Det borde inte vara omöjligt att förenkla reglerna för införsel av veteranbilar när sådan införsel sker av samlare och entusiaster. Avslutningsvis vore det också önskvärt att införa en särskild registreringsform för hobbyfordon som endast framförs begränsade sträckor, för att därigenom skilja dem från fordon för dagligt bruk i skattehänseende och regelverk gällande besiktning. Vi ser det också som underförstått att förändrade regelverk för att främja veteranbilshobbyn även omfattar veteranmotorcyklar.

Det här inlägget postades i Artiklar. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Riksdagsmotion för värnandet av veteranbilshobbyn

 1. Roy J skriver:

  Det vore bra om vi fick skattebefrielse för alla fordon som är äldre än 30år, även bussar, lastbilar och husvagnar så som vi idag har för äldre personbilar. Dessa fordon är nu så gamla så de används knappast inte längre i vardagstrafik. Men det är viktigt att de finns kvar av kulturhistoriska och hobbymässiga skäl. En skattebefrielse av alla äldre fordon skulle hjälpa alla de som med skattade pengar renoverar och samlar på olika typer av motorfordon. Vid import av bilar och motorcyklar från land utanför EU som är tillverkade t.o.m. 1950 betalar den som importerar dessa idag endast 12% moms och ingen tullkostnad. För de flesta övriga veteranfordonen från 1951 till 1980 får man betala 10% i tull (på fordon och fraktbelopp) + 25% moms på hela beloppet. Det blir sammanlagt ca: 37,5% i tull och skatter. Detta är inte rättvist och en stor spark i ansiktet på alla de personer som vill importera ett fordon för att renovera och ha som hobbyfordon.
  Att begära en särskild registreringsform för veteranfordon är tveksamt om det skulle vara till någon nytta och definitivt inget som alla veteranfordonsägare önskar sig. Att särskilt märka ut veteranfordon med särskild registrering och ev. annan registr.skylt kan då användas av myndigheter till att tex.förbjuda äldre fordon att köra på Lördagar eller Söndagar. Så sker idag i flera länder i Europa. Ett annat sätt att ”utnyttja” en särskild registreringsform kan vara att vissa städer/kommuner kan då förbjuda äldre fordon att köra inom städer och tätorter. Så sker idag i vissa städer i Europa. Vi behöver skattelättnader för våra veteranfordon och enklare hantering vid import och registrering. Men vi behöver inte en särskild registreringsform för våra gamla fordon, då får vi bara andra problem med dyrare kontrollbesiktning och risk för diverse förbud och begränsningar att använda fordonet när vi själva önskar. / Roy

  • Josef Fransson skriver:

   Hej och tack för din kommentar. När det gäller ”särskild registreringsform för hobbyfordon” så är ju detta något som naturligtvis skall omfatta även nyare bilar än 30 år, men som inte är bruksfordon. Kan t:ex vara ljudbilar eller ”hoppbilar”. Det kan också handla om att det skall vara andra besiktningsregler om man modifierat bilen på något sätt, t:ex byggt en hotrod eller satt i en motor som inte är regelmässigt ok. Sen kommer ju hela skattebiten in i bilden. Sossarna vill ju tillexempel nu straffbeskatta alla fordon som inte passar in i deras miljöprofil. Vore trevligt om detta åtminstone inte drabbar de gamla veteranbilarna!

   Mvh

   Josef

 2. Roberth skriver:

  På tiden att SD motor kom igång igen! Bra jobbat Fransson.

 3. Pingback: SD Västerås stödjer kärleken till motorhobby, amerikanska bilar och rockmusik. | Sverigedemokraterna i Västerås