Att straffbeskatta ett helt lands befolkning, ja i alla fall dom som betalar skatt, är inte rätt väg till en hållbar miljö.

Med väl använd beprövad teknik och en öppenhet för innovationer kan vi uppnå en balans som håller för framtiden.

Förbättrade verkningsgrader på motorer, alternativa bränslen och mera hållbara fordon är rätt väg att gå.

Tillverkningen av ett nytt fordon ger ett stort avtryck i miljön, därför är det smart för miljön om vi använder befintliga välskötta fordon deras hela livslängd. Vi medlemmar i SD-Motor gillar att bevara gamla fordon.

Artikel om gamla bilar 1

Artikel om gamla bilar 2

Artikel om gamla bilar 3