Kallelse 1 till årsmöte SD Motor

Lördag 7/8 2021 kl 15.00 i Motala

Kallelse 1 har idag mailats till Dig som är medlem i SD Motor

Har du inte fått kallelsen så kontrollera på https://minasidor.sd.se/ att du har rätt mail-adress registrerad.

Det är ditt ansvar att hålla registret uppdaterat vid förändringar av kontaktuppgifter.

Återkoppla till info@sdmotor.se om du behövt ändra något.

Välkommen!

Jan-Ove Lipponen

Ordförande SD Motor