SD Karlskoga deltog med liv och lust på Motorveckan och delade ut sedvanligt material + SD Motors.