Miljö med eftertanke

Att straffbeskatta ett helt lands befolkning, ja i alla fall dom som betalar skatt, är inte rätt väg till en hållbar miljö. Med väl använd beprövad teknik och en öppenhet för innovationer kan vi uppnå en balans som håller för framtiden. Förbättrade verkningsgrader på...