Politik

Vi värnar veteranfordonshobby

VeteranrattVeteranbilshobby är ett av Sveriges största folknöje och engagerar hundratusentals människor. Vidare finns det människor som håller liv i gamla veteranmotorcyklar och mopeder. Veteranfordonskulturen är en integrerad del av den svenska kulturen och något som vi värnar.

Vi vill därför:

 • Bevara 30-årsregeln.
 • Möjliggöra en särskild registreringsform för hobbyfordon och som ger billigare vägskatt, men också kan fås så att reg.nr inte kan kopplas till en person och en adress för att förebygga stölder.
 • Ha tillgång på bränsle utan tillsatser av etanol som kan skada motorerna.
 • Förenkla import av veteranbilar och reservdelar.

Vi vill stärka motorsporten

MotorcykelI all motorsport gäller det att få materialet att prestera till det yttersta, vilket driver utvecklingen mot mer effektiva motorer och nya tekniska lösningar. Mycket av teknikutvecklingen av motorer, däck, fjädring och aerodynamik är hämtade direkt från motorsporten.

Vi vill därför:

 • Vara en positiv kraft för att göra motorsporten mer tillgänglig för både utövare och åskådare.
 • Verka för fler och säkrare motorbanor.
 • Verka för en lagändring för de orimligt strikta miljö- och bullerkrav som hindrar motorbanor.
 • Verka för lagändring i Terrängkörningslagen, och åter ge markägaren rätt att bestämma om körning med motorfordon på egen mark.
 • Opinionsbilda för att ge motorsporten en allmän acceptans.

Vi vill stötta motorintresserad ungdom

GocartAtt ungdomar utövar någon form av motorhobby ger tillbaka till samhället då det ofta ger skötsamma ungdomar med en meningsfull fritid. Motorhobby överbryggar också generationsklyftor och ger utövarna, för samhället, gratis utbildning i en rad områden så som svetsning, lackering, elektronik och andra tekniska områden. Vi vill stötta den motorintresserade ungdomen.

Vi vill därför:

 • Ta tillvara ungdomars motorintresse genom mötesplatser och kvällsaktiviteter
 • Göra det enklare och billigare att ta körkort
 • Utöka möjligheterna att läsa trafikteori i skolan
 • Tillsammans med motorklubbar verka för legala och säkra streetrace-tävlingar runt om i hela landet för att få bort den illegala.
 • Förenkla och modernisera regler för att registrera nya a-traktorer, t.ex. med varvtalsspärr istället för spärrad växellåda.

Vi vill rädda svensk åkerinäring

LastbilSedan EU-inträdet och den följande avregleringen har svensk åkerinäring utsatts för en allt hårdare konkurrens från övriga EU-länder. Ska svensk åkerinäring ha en framtid måste den försvaras genom rättvisa konkurrensvillkor.

Vi vill därför:

 • Ha en registrering av cabotagetransporter vid ankomst till våra gränser.
 • Anslå medel för en betydande utökning av Polisens tunga grupp.
 • Ha ett internationellt förarregister för att förhindra falska identiteter och körkort.
 • Att böter ska betalas på plats av utländska bilar innan fortsatt färd medges.

Kommentarer inaktiverade.