Det här vill vi

SD Motor är en intresseförening för motorintresserade Sverigedemokrater och verkar för ett ökat politiskt engagemang bland landets motorintresserade, att stärka motorhobbyns status i samhället samt för Sverigedemokraternas tillväxt. Medlem i SD Motor behöver vara medlem i Sverigedemokraterna.

SD Motor verkar för att Sverigedemokraterna skall vara Sveriges mest motorvänliga parti. Nyheter HÄR!! Kalender HÄR!

Värna veteranfordonshobbyn

Veteranfordonshobby är ett av Sveriges största folknöje och engagerar hundratusentals människor.

bilar
Ratt på bil

Stötta motorintresserad ungdom

Att ungdomar utövar någon form av motorhobby ger tillbaka till samhället då det ofta ger skötsamma ungdomar med en meningsfull fritid.

Stärka motorsporten

I all motorsport gäller det att få materialet att prestera till det yttersta, vilket driver utvecklingen mot mer effektiva motorer och nya tekniska lösningar.

rally bil
förare bakom ratten

Rädda svensk åkerinäring

EU-inträdet och den följande avregleringen har utsatt svensk åkerinäring för en allt hårdare konkurrens från övriga EU-länder.