Genom detta miljardpaket köper regeringen sig ett påfallande inflytande i Saabs och Volvos framtida satsningar och ledordet har varit ”gröna” fordon där fokus läggs på forskning att ta fram framtidens bilmodeller med låg bränsleförbrukning och alternativa drivmedel. Därför har regeringen valt att förlägga 3 miljarder kronor direkt på forskning. Resterande pengar handlar om statliga kreditgarantier på upp till 20 miljarder samt undsättningslån till företag i fordonsindustrin som befinner sig i kris, totalt på upp till fem miljarder kronor.

– Jobben ska stanna och utvecklas här i Sverige, säger Maud Olofsson på presskonferensen.

Framtiden får utvisa om detta paket räcker till för att rädda Saab och Volvo och att rädda svenska jobb. Men regeringen har i alla fall visat att de tror på en framtid för fordonsindustrin i Sverige, vilket naturligtvis kommer som en stor lättnad för många som har sin försörjning genom denna.