Bra saker har gjorts såsom vajerräcken och röjning av hårda objekt längs vägkanten. Men den mest besynnerliga åtgärden för att nå visionen är den rabiata fokuseringen på hastighetsbegränsningar. De må ha rätt i sak att hastigheten är direkt orsak till dödsfall och svårt skadade, det vill säga att det är ren fysik gällande rörelseenergi. Vad man dock verkar bortse ifrån är rattonykterheten.

Jag vet att i många fall i Skaraborg när vägverket motiverar hastighetssänkning är också alkohol och olovligkörning även inblandade. De verkar kvitta för dem om föraren var under 18 år, var kraftigt alkoholpåverkad samt körde i en stulen bil. Frågan man skall ställa sig är om det var alkoholen eller om det var att vederbörande körde fortare än 90km/h som orsakade olyckan?
Om regeringen och riksdagen verkligheten vill nå nollvisionen föreslår jag att man stiftar en lag om att alkohollås obligatorisk installeras i nyregistrerade bilar och lastbilar. Och sluta med att irritera skötsamma bilister med omotiverade hastighetssänkningar.

BMW- körande Skaraborgare