Veteranfordon och cruising är ett av Sveriges största folknöje och en integrerad del i den svenska kulturen. SD Motor vill slå vakt om och vara en positiv kraft för motorhobby.
Därför vill vi:
• Bevara 30-årsregeln för skattebefrielse samt utvidga denna till att även omfatta husvagnar
• Sänka bränsleskatten
• Stoppa mackdöden genom att skrota ”pumplagen”
• återställa skattelättnaderna för import av äldre fordon
• Införa en registrering för hobbyfordon oavsett årsmodell där körsträckan begränsas till 500 mil/år
Vill du hjälpa till och sprida vårt budskap genom att dela dessa flygblad till dina bekanta så tveka inte att e-posta oss på redaktion@sdmotor.se