Riksdagsledamöterna och Sverigedemokraterna Josef Fransson och Tony Wiklander har lagt en motion till Sveriges Riksdag för att luckra upp Terrängkörningslagen vid arrangerande av motortävlingar i Svensk terräng. Torsdagen den 10 mars 2011 försvarade Josef Fransson motionen i kammaren och passade också på att säga några valda ord om vikten av att värna svenska folkets stora motorintresse. Anförandet kan ses genom nedanstående videoklipp.

Anförandet i sin helhet kan läsas nedan:

Herr Talman

Jag yrkar bifall till reservation 5 angående Terrängkörningslagen.

Jag ska kort dra en förklaring till varför jag tycker att denna lagstiftning behöver ses över, just att det skall bli lättare att få dispens för motortävlingar i terräng. Men jag vill också passa på att bredda resonemanget gällande motorsport och motorhobby och varför det är viktigt att värna detta breda folkintresse.

Gällande Terrängkörningslagen är det så idag att vill en idrottsförening arrangera en motortävling, t:ex enduro, i svensk terräng krävs att man får dispens beviljad från länsstyrelsen. Inte helt sällan blir det massa byråkratiskt strul därför att handläggaren, kanske utefter eget tycke om motorsport, lämnar nekande besked, vilket i sin tur renderar i överklagande och kanske i slutändan ett stopp för arrangemanget. Detta trots att alla aktörer som beslutet berör, så som markägare, lokala jägare, o.s.v. är helt överens om formerna i vilket en motortävling kan genomföras.

Missförstå mig inte, jag tycker det är bra att vi har en lagstiftning så att man inte kan köra hej-vilt med vad som helst när man så önskar, inte minst för att freda djurlivet. Men jag har svårt att se att lagstiftningens tillkomst har grund i att man ville stoppa idrottsföreningar och dess utövare för enskilda idrottsevenemang.

För att få lite perspektiv till problematiken är det värt att ta upp hur marken i skogen kan se ut efter att stora skogsmaskiner gjort avverkningar i skogen. Det krävs av ganska självklara skäl ingen dispens för skogsmaskiner. Men dessa lämnar ofta meterdjupa spår efter sig. Marken reparerar ju sig såklart av sig självt på lite sikt, men marken kan tillfälligt vara så förstörd att det blir omöjligt att arrangera den verksamhet jag i motionen tar upp, nämligen motortävlingar. Detta är värt att beakta för att få perspektiv. Det rimliga för dispens för tävlingsverksamhet är att det finns ett på förhand uppgjort antal kriterier som skall uppfyllas för att man skall få arrangera en motortävling. Utgångspunkten skall vara att överenskommelsen mellan markägare och arrangerande motorförening skall vara tillräcklig vid enskilda arrangemang.

Jag vill också passa på att tala mer generellt om motorintresse. Intresset i Sverige är enormt. Vissa sysslar med motorsport, antingen som utövare eller åskådare. Andra ligger i garagen för att renovera upp gamla veteranbilar för att visa upp på sommarens varmaste månader. Det är svårt att säga om man skall räkna dessa svenskar i hundratusen-tal eller i miljoner, men värt att notera är att Sveriges enskilt största årliga idrottsevenemang är Svenska Rallyt, som årligen lockar kring 200 000 åskådare, trots ibland bitande kyla ute i skogarna. Vidare är Sveriges tredje största publiksport Speedway och slås endast av Fotboll och Ishockey.

Detta motorintresse är något som vi i allra högsta grad skall värna om och ta till vara. Detta inte minst därför att Sverige är beroende av duktiga tekniker och hantverkare till våra industrier och att påstå annat än att motor-intresse och teknik-intresse är starkt sammankopplade vore bara dumt.

Veteranbils-intresserade skaffar sig breda kompetenser hemma i garagen, utan att det kostar Sveriges utbildningsväsende så mycket som en skattekrona. Lika så med den som skruvar med sin moped eller motorcyckel, eller vad det nu kan vara.

Motorsporten på elitnivå bidrar med teknologi i den absoluta framkanten som många gånger är tillämpbar i t:ex bilindustrin, både gällande säkerhet, komfort och motoreffektivitet. Jag kan tänka mig att det finns en och annan i denna kammare som anser motorsport vara nedsmutsande och miljöskadligt, men då tänker man fullständigt bakvänt. Utan motorsport bromsar man den tekniska utvecklingen och de tekniska innovationer som är nödvändiga om man har som ambition att genomföra energibesparingar för framtiden.

Därför vill jag härmed slå ett slag för Sveriges alla motorintresserade. Och även om denna motion är en liten del i en större helhet yrkar jag att Sveriges riksdag skall underlätta för Sveriges motorkollektiv genom att rösta ja till reservation 5 om reformation av terrängkörningslagen.