Sverigedemokraternas riksdagsledamöter Josef Fransson och Thoralf Alfsson har under den allmänna motionstiden lämnat in förslag för att värna och förbättra veteranbilshobbyns förutsättningar. Motionen i sin helhet återges nedan:

Främjande av veternabilshobbyn

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om främjande av veteranbilshobbyn genom återgång till tidigare skatteregler vid import av veteranbilar samt delar till dessa.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om främjande av veteranbilshobbyn genom att inkludera husvagnar i den så kallade trettioårsregeln.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om främjande av veteranbilshobbyn genom att införa en särskild registreringsform för hobbyfordon.

Motivering

Veteranbilshobby är en utbredd och växande folkrörelse som involverar stora delar av den svenska befolkningen. Olika arrangemang som till exempel cruisingträffar eller bilutställningar är för många orter i Sverige en viktig del av turistnäringen. Motorhobbyn kan också sägas utgöra en gemenskap som delas av gamla som unga och män som kvinnor av olika bakgrund. Motorhobby överbygger såväl klass- som generationsklyftor.
Sverige har varit ett mycket framgångsrikt land vad det gäller fordonsindustri och detta har var varit en betydande del i svensk välfärd. Utan alla duktiga motorentusiaster så hade dessa fantastiska industriframgångar inte varit möjliga. Ska vi även i framtiden vara en ledande nation på utveckling inom fordonsindustrin måste motorintresset hos folket hållas levande. Alla privatpersoner som på sin fritid, helt oberoende av skattemedel, lär sig och utvecklar yrken som kommer samhället till del såsom svetsning, lackering, elektronik, mekanik och mycket, mycket mer ger stora värden till samhället. Detta engagemang bör uppmuntras så långt det är praktiskt möjligt.
För närvarande är fordon som är äldre än 30 år skattebefriade vilket är en regel som bör bevaras. Samtidigt menar vi att en motsvarande regel för husvagnar bör instiftas för att på så sätt göra regelverket mer enhetligt. Inom hobbyn finns också en efterfrågan på att importera veteranbilar från utlandet, vilket för en tid sedan belades med mindre förmånliga skatteregler vid import än tidigare. En återgång till tidigare momssatser bör genomföras, både gällande äldre begagnade bilar och delar till dessa, vid import från länder utanför EU. Det borde inte vara omöjligt att förenkla reglerna för införsel av veteranbilar när sådan införsel sker av samlare och entusiaster. Avslutningsvis vore det också önskvärt att införa en särskild registreringsform för hobbyfordon som endast framförs begränsade sträckor, för att därigenom skilja dem från fordon för dagligt bruk i skattehänseende och regelverk gällande besiktning. Vi ser det också som underförstått att förändrade regelverk för att främja veteranbilshobbyn även omfattar veteranmotorcyklar.