Motorkraften är stark i SD-Sverige.

Vi är i skrivande stund 1272 medlemmar som visat intresse för att engagera sig i SD Motor. Mycket glädjande, då vi i somras endast var runt 250.

I Stockholm södra och i Hässleholm har vi nu gryende arbetsgrupper, som kommer att visa upp oss på lämpliga event och för ut vår politik.

Vill du vara med och hjälpa till? Hör av dig till oss!