Närmast väntar vårt årsmöte på SD Motor, men sedan skall vi ju synas på bästa sätt i motorsverige.