Vi gör en aktivitet med utdelning av flygblad bland besökarna.