Plats: Tallhed Dragway Orsa

Vi sätter vår förhoppning nu till vårt kvarvarande team med Jimmy Gudru.