SD Tjörn deltog i en träff för motorungdomar och försåg dom med SD Motors material. Samma helg var det även Tjörn runt.