Hycklande om trafiksäkerheten

Bra saker har gjorts såsom vajerräcken och röjning av hårda objekt längs vägkanten. Men den mest besynnerliga åtgärden för att nå visionen är den rabiata fokuseringen på hastighetsbegränsningar. De må ha rätt i sak att hastigheten är direkt orsak till dödsfall och...

Ett slag för veteranfordonsintresset i Sverige

Att ändra förutsättningarna för att slippa fordonsskatten och besiktiga vartannat år om fordonet är äldre än 30 år så där utan vidare gillar jag inte. Jag kan förstå att man tycker att en bil från t.ex. 1990 kan anses som ”för modern” som veteran och att den inte kan...

Motorsporten har sitt berättigande

Motorsporten har i allra högsta grad sitt berättigande, precis som all annan idrott. I vissa avseenden skulle man till och med kunna hävda att den är ännu viktigare än annan sport därför att de som håller på inom motorsporten blir betydligt bättre och säkrare förare...