Manifest

Sd-motor är en samlingspunkt för alla sorters motorintresserade och har som målsättning att lyfta upp motorsportens intressen och verka för att ge den en högre status. Motorsport har under en allt för lång tid förbisetts och till och med motarbetats från andra intressen i samhället. Därför är det av yttersta vikt att lyfta fram och visa på alla de goda sidor och den samhällsnytta som motorsportandet för med sig.

Överbygger generationsklyftor

Motorintresse är en gemenskap som delas av gamla som unga och män som kvinnor av olika bakgrund. Få verksamheter kan så tydligt visa upp en sådan enighet och inneboende vänskap som hos motorentusiasterna. Detta gör inte minst att unga får en direkt koppling till vuxenvärlden och en god social träning.

En meningsfull sysselsättning

Motorsport som hobby eller på tävlingsnivå ger ett stort utbyte till de aktiva. Det är en livsstil som för många tar upp all ledig tid. För att ha möjlighet att satsa helhjärtat på motorsporten så krävs mycket även i det övriga livet, såsom att man sköter om både sig själv och sin situation i till exempel arbetslivet. Idrott i allmänhet och motorsport i synnerhet hjälper samhällets unga att hålla sig ifrån droger och andra osunda vanor.

Motorsport för miljö och utveckling

I all motorsport gäller det att få materialet att prestera till det yttersta. Man vill få ut så många hästkrafter som bara är möjligt samtidigt som man vill ha en låg bränsleåtgång för att kunna hålla en låg vikt på sitt fordon. Detta faktum har drivit och driver fortfarande utvecklingen mot mer effektiva motorer och nya tekniska lösningar. Mycket av bilproducenternas kunskaper om t:ex motorer, däck, fjädring och aerodynamik är hämtade direkt från motorsporten. Det finns också goda exempel på motorsport där alternativa drivmedel står i fokus. Därför får sakkunskapen inom kategorin motorsportsfolk inte negligeras när det gäller långsiktiga lösningar på transportrelaterade miljöproblem.

Ett trafiksäkrare Sverige

Varje år dör hundratals människor i trafiken i Sverige, och varje offer är ett för mycket. Många gånger kan förklaringen härledas till att föraren hamnat eller försatt sig i en situation som denne inte bemästrar. Det kan handla om felbedömningar, brist på respekt av hastigheter eller underlag eller helt enkelt för dålig kunskap och erfarenhet. Ett aktivt motorutövande bidrar till att man blir en bättre förare i trafiken på alla dessa punkter. Om fler människor, under någon period i livet, får möjlighet att lära sig hantera ett motorfordon från grunden så kommer trafiksäkerheten för oss alla att öka. Den som väl känner sig själv och sitt fordon kommer att vara bättre rustad om till exempel ett barn plötsligt springer ut i vägen.

Dagens moderna bilar har en relativt god krocksäkerhet den dagen olyckan är framme. Motorsportens inverkan i denna utveckling är omöjlig att bortse ifrån. Samtidigt kan man säga att motorsporten bidragit till att utforma våra vägar på ett mer trafiksäkert sätt. Dock bör poängteras att det finns mycket arbete kvar innan Sveriges vägar är lika säkra som en racerbana, med avåkningszoner, välpreparerade beläggningar och så vidare.

Många trafikolyckor beror på att en inblandad varit onykter eller drogpåverkad. Bland motorsportsutövare finns en kultur och ett starkt motstånd mot rattonykterhet och droger vilket, likt ringar på vattnet, ger positiva effekter på vägtrafikanterna i stort.

Motorentusiasterna – De förbisedda entreprenörerna

Sverige har varit ett mycket framgångsrikt land vad det gäller fordonsindustri och detta har var varit en betydande del i svensk välvärd. Utan alla duktiga motorentusiaster så hade dessa fantastiska industriframgångar inte varit möjliga. Ska vi även i framtiden vara en ledande nation på utveckling inom fordonsindustrin måste motorsporten hållas levande. Tänk bara alla dem som på sin fritid lär sig och utvecklar yrken som kommer samhället till del såsom svetsning, lackering, elektronik, mekanik och mycket, mycket mer.

Därför vill vi på sd-motor ta striden och värna motorsport i alla dess former. Utan motorsport stannar Sverige!